MÄNNISALU TEE PAARISMAJAD

Projekti seletuskiri

1. Asendiplaaniline lahendus

Männisalu tee paikneb Kose alevikus, Võru vallas. Pääs kinnistule on Vanaraua teelt. Projekteeritud hooned ja juurdepääsuteed on paigutatud kinnistule lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust. Hoonete paigutamisel on püütud tagada igale hoonele maksimaalselt privaatsust. Samas on kogu kinnistu planeering nö. avatud lahendusega, ehk kinnistusiseseid piirdeaedu ei ole planeeritud. Kõrghaljastuses säilitatakse olemasolevad männid. Täiendavalt istutatakse okaspuid, tagamaks eraldatus hoonete vahel ja kõrvalkinnistutest. Krundi peamiseks madalhaljastuselemendiks saab muru, võimalikult palju üritatakse säilitada looduslikku, männimetsale omast taimestikku (kanarbik, mustikad, pohlad). Juurdepääsuteed ja parklad kaetakse asfaltkattega. Kokku on kogu kinnistule projekteeritud 4 paarismaja.

2. Arhitektuurne lahendus

Ehitatavad elamud on projekteeritud paarismajadena. Elamud on lamekatustega ning lahendatud lihtsas ja modernses arhitektuurikeeles. Igasse elamusse on projekteeritud 2 korterit. Esimestel korrustel hakkavad paiknema esikud, elutoad, köögid, WC ja saunaruumid, abiruumid, magamistoad ja terrassid. Kahekorruseliste korterite teisele korrusele tulevad kaks magamistuba, WC-pesuruum ja rõdu. Osade korterite peasissepääsude kõrvale on projekteeritud katusealune ühele autole. Terrassid, kuhu pääseb elutoast on projekteeritud hoonete tagaküljele. Kõigi hoonete seinad viimistletakse väljast vertikaalselt paigaldatud erinevate laiustega peensaetud rihveldatud laudadega, mis on viimistletud toonitud puidukaitsevahendiga.

3. Konstruktiivne lahendus ja välisviimistlus

Vundament: kohtbetoonist plaatvundament, soojustatud XPS-soojusplaatidega ning viimistletud soklikrohviga.

Välisseinad: puitkarkassil, soojustatud mineraalvillaga, viimistletud vertikaalsete peensaetud laudadega.

Mittekandvad vaheseinad: puitkarkassil, täidetuna mineraalvillaga.

Kandvad vaheseinad: puitkarkassil, täidetuna mineraalvillaga.

Põrand pinnasel: kohtbetoonist plaadina ja soojustatud XPS-soojusplaadiga.

Vahelagi: puitkarkassil

Katuslagi: puitkarkassil, soojustatud mineraalvillaga. Viimistletud kipsplaatidega ja pealt kaetud 2x SBS-tasakatusekattematerjaliga.

Rõduuksed ja aknad: puitkonstruktsioonis kolmekihilised argooniga täidetud selektiivklaaspaketiga. U-arv: 0,6 W/m²K.

4. Küte

Elamute esimestele korrustele projekteeritakse WIRSBO põrandaküttesüsteem. Soojuskandjaks on vesi parameetritega 35-40°C, mis valmistatakse elamu tehnilises ruumis asuva õhk-vesi soojuspumba abil. Süsteemi kvalitatiivne reguleerimine toimub ruumide siseõhu temperatuuri järgi ruumitermostaatide abil.

5. Ventilatsioon

Elamutesse paigaldatakse soojustagastusega täissundventilatsiooni agregaadid. Värske õhk suunatakse torustikuga elu- ja magamisruumidesse ning reostunud õhk tõmmatakse välja san.ruumidest ja köögist. Ventilatsiooni agregaadid paigaldatakse elamute tehnilistesse ruumidesse. Värske õhu võtt hakkab toimuma tehnilise ruumi välisseina paigaldatud seinaresti kaudu ning õhu väljavise hakkab toimuma katusekorstna kaudu. Köögipliidi kohtäratõmbe ventilaatorid hakkavad asuma katusel.

6. Veevarustus

Elamute veega varustamiseks ehitatakse välja torustik, mis ühendab elamuid AS Võru Vesi`le kuuluva veevärgi torustikuga. Korterites vajalik soe vesi valmistatakse abiruumis oleva õhk-vesi soojuspumbaga. Liitumine AS Võru Vesi´ga sisaldub müügihinnas.

7. Kanalisatsioon

Elamute reovee kanaliseerimiseks ehitatakse välja kanalisatsionitorustik, mis ühendab elamuid AS Võru Vesi`le kuuluva tsentraalse kanalisatsioonitorustikuga. Sajuveed immutatakse krundil. Liitumine AS Võru Vesi´ga sisaldub müügihinnas.

8. Elektrivarustus ja välisvalgustus

Hoonete elektritoide saadakse maakaablitega ehitatavate hoonete vahetusse lähedusse paigaldatavatest Eesti Energia liitumiskilpidest. Välisvalgustite lülitamiseks on ette nähtud hämarlüliti, mille programm võimaldab soovi korral öise väljalülituse.

9. Tänavavalgustus

Rajatud on tänavavalgustussüsteem.

10. Elektrikilbid ja elektrienergia arvestus

Elektrienergiaarvestus toimub kahetariifsena liitumiskilbis. Elamu jaotuskilp paigaldatakse tehnilise ruumi seinale. Liitumistasu AS Eesti Energiaga sisaldub müügihinnas.

11. Elektrivalgustus ja pistikupesad

Elektrivalgustuse ja pistikupesade grupiliinid paigaldatakse süvistatult kas seintes, lagedes või põrandas. Valgustitena paigaldatakse kõik välisvalgustid ja kõik süvistatavad sisevalgustid.

12. Elektrikütteseadmed

Suviseks mugavuskütteks paigaldatakse pesuruumidesse ka elektriline põrandaküte. Leiliruumi paigaldatakse elektrikeris.

13. TV, internet, valve

Rajatakse hoonesisene TV- ja andmesidevõrk, millele tagatakse liitumisvalmidus teenust pakkuva operaatoriga. Teostatakse ka hoonesisesed valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.

14. Hoonetele on antud B klassi energiamärgis