MÄNNISALU TEE PAARISMAJAD

Projekti seletuskiri

1. Asendiplaaniline lahendus

Männisalu tee paikneb Kose alevikus, Võru vallas. Pääs kinnistule on Vanaraua teelt. Projekteeritud hooned ja juurdepääsuteed on paigutatud kinnistule lähtuvalt kehtivast detailplaneeringust. Hoonete paigutamisel on püütud tagada igale hoonele maksimaalselt privaatsust. Samas on kogu kinnistu planeering nö. avatud lahendusega, ehk kinnistusiseseid piirdeaedu ei ole planeeritud. Kõrghaljastuses säilitatakse olemasolevad männid. Täiendavalt istutatakse okaspuid, tagamaks eraldatus hoonete vahel ja kõrvalkinnistutest. Krundi peamiseks madalhaljastuselemendiks saab muru, võimalikult palju üritatakse säilitada looduslikku, männimetsale omast taimestikku (kanarbik, mustikad, pohlad). Juurdepääsuteed ja parklad kaetakse asfaltkattega. Kokku on kogu kinnistule projekteeritud 5 paarismaja.

2. Arhitektuurne lahendus

Ehitatavad elamud on projekteeritud paarismajadena. Elamud on lamekatustega ning lahendatud lihtsas ja modernses arhitektuurikeeles.Igasse elamusse on projekteeritud 2 korterit. Esimestel korrustel hakkavad paiknema esikud, elutoad, köögid, WC ja saunaruumid, abiruumid, magamistoad ja terrassid. Kahekorruseliste korterite teisele korrusele tulevad kaks magamistuba, WC-pesuruum ja rõdu. Osade korterite peasissepääsude kõrvale on projekteeritud katusealune ühele autole. Terrassid, kuhu pääseb elutoast on projekteeritud hoonete tagaküljele. Kõigi hoonete seinad viimistletakse väljast vertikaalselt paigaldatud erinevate laiustega peensaetud rihveldatud laudadega, mis on viimistletud toonitud puidukaitsevahendiga.

3. Konstruktiivne lahendus ja välisviimistlus

Vundament: madalvundament, kohtbetoonist taldmiku ja fiboplokist soklimüüriga, soojustatud vahtpolüsterooliga ning viimistletud soklikrohviga.

Välisseinad: Puitkarkassil, soojustatud mineraalvillaga, viimistletud vertikaalsete peensaetud laudadega. U-arv: 0,14 W/m²K.

Mittekandvad vaheseinad: Puitkarkassil, täidetuna mineraalvillaga.

Kandvad vaheseinad: Puitkarkassil, täidetuna mineraalvillaga.

Põrand pinnasel: armeeritud betoonist, soojustatud vahtpolüsterooliga.

Vahelagi: Puitkarkassil.

Katuslagi: Puitkarkassil, soojustatud mineraalvillaga ja kaetud SBS-tasakatusekattematerjaliga. U-arv: 0,11 W/m²K.

Rõduuksed ja aknad: puitkonstruktsioonis kolmekihilised argooniga täidetud selektiivklaaspaketiga. U-arv: 0,6 W/m²K.

4. Küte

Elamute esimestele korrustele projekteeritakse vesi-põrandaküttesüsteem. Teise korruse magamistubasid hakatakse kütma radiaatoritega. Soojuskandjaks on vesi, mis valmistatakse elamu tehnilises ruumis asuva energiasäästliku õhk-vesi soojuspumba abil.

5. Ventilatsioon

Elamutesse on ette nähtud loomuliku õhu sissevool välisõhu klappidest. Sundväljatõmme toimubWC- dest, sanruumidest ja köögipliidi kohtäratõmbelt.

6. Veevarustus

Elamute veega varustamiseks ehitatakse välja torustik, mis ühendab elamuid AS Võru Vesi`le kuuluva veevärgi torustikuga. Korterites vajalik soe vesi valmistatakse abiruumis oleva õhk-vesi soojuspumbaga. Liitumine AS Võru Vesi´ga sisaldub müügihinnas.

7. Kanalisatsioon

Elamute reovee kanaliseerimiseks ehitatakse välja kanalisatsionitorustik, mis ühendab elamuid AS Võru Vesi`le kuuluva tsentraalse kanalisatsioonitorustikuga. Sajuveed immutatakse krundil. Liitumine AS Võru Vesi´ga sisaldub müügihinnas.

8. Elektrivarustus ja välisvalgustus

Hoonete elektritoide saadakse maakaablitega ehitatavate hoonete vahetusse lähedusse paigaldatavatest Eesti Energia liitumiskilpidest. Välisvalgustite lülitamiseks on ette nähtud hämarlüliti, mille programm võimaldab soovi korral öise väljalülituse.

9. Tänavavalgustus

Rajatakse 4 m kõrgustest 11-st valgustuspostist koosnev tänavavalgustussüsteem.

10. Elektrikilbid ja elektrienergia arvestus

Elektrienergiaarvestus toimub kahetariifsena liitumiskilbis. Elamu jaotuskilp paigaldatakse tehnilise ruumi seinale. Liitumistasu AS Eesti Energiaga sisaldub müügihinnas.

11. Elektrivalgustus ja pistikupesad

Elektrivalgustuse ja pistikupesade grupiliinid paigaldatakse süvistatult kas seintes, lagedes või põrandas. Valgustitena paigaldatakse kõik välisvalgustid ja kõik süvistatavad sisevalgustid.

12. Elektrikütteseadmed

Suviseks mugavuskütteks paigaldatakse pesuruumidesse ka elektriline põrandaküte. Leiliruumi paigaldatakse elektrikeris.

13. TV, internet, valve

Rajatakse hoonesisene TV- ja andmesidevõrk, millele tagatakse liitumisvalmidus teenust pakkuva operaatoriga. Teostatakse ka hoonesisesed valve- ja tulekahjusignalisatsioonisüsteemid.