Võrukivi

Võrukivi Tehnopark asub Võrus, Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 253. kilomeetril, vahetult riigimaantee (Võru ringtee) ääres. Logistiliselt soodne asukoht sobib nii kodumaisele kui ka rahvusvahelisele turule suunatud ettevõttele. Tehnopargi koosseisu kuulub 14 kaasaegsetele nõuetele vastavat tootmis- ja ärimaa kinnistut koos sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega. Uus rajatud tehnoparki läbiv tänavavõrk tagab kinnistutele juurdepääsu nii Võru ringteelt kui ka Võru linnast Kivi tänava kaudu.

Rohkem infot: www.vktehnopark.ee